START SPRE PERFORMANȚĂ!

   Prima pagină      Admitere liceu 2020-2021

 

ANUNT IMPORTANT!

Elevii declaraţi  RESPINSI      se vor prezenta în ziua  de 06  IULIE 2020

 la secretariatul unităţii  pentru ridicarea dosarului si depunerea  la scoala gimnaziala de unde provine elevul.


Elevii declaraţi  ADMISI  IN CLASA a IX-a , an şcolar 2020-2021     se vor prezenta în perioada  13 IULIE 2020 –20 IULIE 2020  la secretariatul unităţii LICEULUI cu urmatoarele documente:

FOAIE MATRICOLA cls I – VIII

ADVERINTA NOTE EVALUARE NATIONALA

FISA MEDICALA 

Rezultate finale admitere cls a IX a 2020

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    ROMANIA
             MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “VIITORUL” PITEȘTI
Pitești, Str. Nicolae Dobrin Nr.20, 
Tel./Fax: 0248/216749www.lpspitesti.ro
 
ANUNȚĂ:
CONCURS DE ADMITERE IN CLASA A IX-A 
An scolar 2020-2021 
112 locuri 
la următoarele specializari :
Atletism : 10 locuri
Baschet baieti: 8 locuri
Fotbal baieti: 29 locuri 
Inot: 8 locuri
Judo: 15 locuri 
Lupte : 7 locuri
Handbal fete : 15 locuri
Volei fete : 15 locuri
Tenis de camp: 5 locuri
 
Calendar admitere in clasa a IX a an scolar 2020-2021
                                    
2- 5 iunie 2020 Inscrierea la probele de aptitudini.
9- 12 iunie 2020 desfasurarea/echivalarea probelor conform prevederilor legale.
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor pentru probele de aptitudini.
 
Candidatii vor depune un DOSAR care va contine urmatoarele acte :
- copie certificat de nastere 
- copie carte de identitate al candidatului si al parintilor
- anexa la fisa de inscriere ridicata de la scoala gimnaziala absolvita
 
- urmatoarele documente specifice:
 
a) avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie); 
  
b) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică /pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie); 
 
c) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
 
-C1.carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
Sau:
-C2.adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat); 
Sau:
C3.adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ zonale/regionale sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/OlimpiadeNaționale ale Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document justificare rezultat original/scanat);
 
d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;
 
 2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;
 
 3. în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 
 
a) locul 1 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 b) locul 2 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 c) locul 3 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa; 
d) participarea, în unul din ultimii doi ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali; 
f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;
 g) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa; 
h) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele regionale/zonale/ ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 i) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa; j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
l) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 m) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie): 
a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația națională de specialitate;
 b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține candidatul.
  

Pentru a respecta cerințele stabilite în Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea  datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Dacă NU sunteți de acord, vă rugăm să NU continuați navigarea pe această pagină web.

©2012-2020 Design & admin:   PRofVișan Roberto - Cristian