START SPRE PERFORMANȚĂ!
   Prima pagină      Admitere 2021-2022

 

                     LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “VIITORUL”                       

Pitești, Str. Nicolae Dobrin Nr.20, Tel./Fax: 0248/216749www.lpspitesti.ro

 

ANUNȚĂ:

Concurs de Admitere in clasa a IX-a
An scolar 2021-2022

72 locuri , la următoarele ramuri sportive :

 

·       Atletism

·       Handbal

·       Volei

·       Baschet

·       Fotbal

·       Inot

·       Judo

·       TENIS

-    LUPTE

 

                             

          Calendar de desfășurare a Probelor de aptitudini :

 

24-25 mai 2021- Inscrierea pentru probele de aptitudini

 

26-28 mai 2021 - Desfasurarea probelor de aptitudini,

 

31 mai 2021 - Afisarea rezultatelor

 

06 Iulie 20219 - Validarea rezultatelor finale LA COMISIA JUDETEANA

 

 (In data de  25  mai 2019 se va afișa Programul orar de desfășurare a probelor pe ramuri sportive )

 

La  înscriere  vă veți  prezenta :

1.    un dosar tip mapă, care va contine următoarele acte, asezate după cum urmează :

2.    anexă la fișa de înscriere pt admitere în cls a IX-a, eliberata in perioada 19-20 mai 2021 de catre şcoala gimnazială  unde este inscris elevul.

3.    certificat de naştere -în copie

4.    carte de identitate a elevului –în copie

5.    carte  de identitate  a părinților–în copie

6.    fișa medicală de la cabinetul scolar (dosarul medical cu vaccinuri).

7.    copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la un club sportiv).

8.     Viza medicală :

       - Elevii legitimati la LPS Viitorul vor prezenta copia carnetului de legitimare cu viza medicala la zi.

      -  Elevii legitimați  la alte cluburi (altele decât LPS Viitorul) se vor prezenta la un Cabinet de Medicină   Sportivă,   care le va elibera Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive; la cabinetul de Medicina Sportivă vor prezenta  carnetul de legitimare. Puteti opta pentru următoarele Cabinete de medicină sportivă:

- la Spitalul Bălcescu-Centrul de Diagnostic, B-dul  I.C. Brătianu, Pitesti: Doctor Georgescu Luminița

sau  la  Cabinetul de Medicină Sportivă din  Pitești,  str. Zorilor nr.17 vis-a vis   de O.P.C, în  căminul Lic. Tehnologic   Dacia, la parter : Doctor Necula .

     - Elevii nelegitimaţi : vor prezenta Aviz medical de la medicul de familie cu consemnarea ”CLINIC SANATOS IN MOMENTUL EXAMINARII  pentru participare la probe de aptitudini sportiveNU SUFERA DE BOLI NEUROPSIHICE SI CRONICE .    

 

           Dosarul  va fi completat pe copertă cu:

- numele si prenumele candidatului, cu inițiala tatălui, ( Ex.POPESCU   M.   ANDREI- NICOLAE)

- numărul de telefon personal și al părinților .................   

- ramura sportivă la care va susține proba.            ...........................(Ex.    INOT )           

Elevii declarați admiși  vor completa dosarul  dupa data de 6  iulie 2019  cu foaia matricolă pt.clasele I-VIII

 

 

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

A ADMITERII IN CLASA a IX-a

 

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

*     existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

*     susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

*     La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

 

 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

 

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

 

Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

                 3 APT+ MA

MFA =        

                         4

 

MFA = media finala admitere

APT  = media probelor de  aptitudini

MA   = media  de admitere(de la Sc.gimnazială) calculată  astfel :  MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

 

unde:

 

MA = media de admitere;

 

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

 

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"

 SE POT DEPUNE CERERI SI PENTRU INSCRIEREA  ÎN CLASA A V-A (2021-2022) oricând in intervalul orar 8.00-16.00 la secretariatul unitatii de invatatmant!

BAREME pe discipline

 

Atletism.pdf
 

Baschet.pdf
 
Fotbal.pdf
 
Handbal.pdf
 
Inot.pdf
 
Judo.pdf
 

Tenis.pdf

Lupte.pdf 
Volei.pdf

 

 

 

Pentru a respecta cerințele stabilite în Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea  datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Dacă NU sunteți de acord, vă rugăm să NU continuați navigarea pe această pagină web.

©2012-2020 Design & admin:   PRofVișan Roberto - Cristian