START SPRE PERFORMANȚĂ!

   Prima pagină      Admitere 2019-2020

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “VIITORUL” PITEȘTI

Pitești, Str. Nicolae Dobrin Nr.20, Tel./Fax: 0248/216749

www.lpspitesti.ro

  

ANUNȚĂ:

Concurs de admitere in clasa a IX-a

An scolar 2019-2020

112 locuri

la următoarele ramuri sportive :

Atletism

Handbal fete

Volei fete

Baschet băieti

Fotbal băieți

Inot

Lupte

Judo

Tenis

 

Calendar admitere și probe:


Înscrierea la probele pe aptitudini : 13-14 mai 2019

Desfășurare probe : 15- 17 mai 2019

Afișare rezultate: 20 mai 2019

Validare rezultate finale:

3 iulie 2019


În data de 10 mai se va afișa programul de desfășurare a probelor.

 

                   BAREMELE PENTRU PROBA PRACTICA LE GASITI IN JOSUL PAGINII!       

         

La  înscriere  vă veți  prezenta cu un dosar tip mapa care va conţine următoarele acte,  asezate după cum urmează :

1.anexă la fișa de înscriere pt admitere în cls a IX-a, eliberata de şcoala gimnazială 

2.certificat de naştere -în copie legalizata la notariat

3.buletin de identitate –în copie

4.buletin de identitate  al părinților–în copie

5.fișa medicală de la cabinetul scolar (dosarul medical cu vaccinuri).

6.50 coli xerox

7. 2 buc.plic cu timbru poştal de 1 leu

8. 2 buc. dosar plic sau cu șina

9.copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la un club sportiv). 

10.Elevii legitimati la LPS Viitorul vor prezenta copia carnetului de legitimare cu viza medicala la zi.

      -Elevii legitimați  la alte cluburi (altele decât LPS Viitorul) se vor prezenta la un Cabinet de Medicină   Sportivă,   care le va elibera Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive; la cabinetul de Medicina Sportivă vor prezenta  carnetul de legitimare.

Puteti opta pentru următoarele Cabinete de medicină sportivă:

-la Spitalul Bălcescu-Centrul de Diagnostic, B-dul  I.C. Brătianu, Pitesti: Doctor Georgescu Luminița

sau  la Cabinetul de medicina sportiva Pitesti, strada Zorilor  Nr.17, vis-a-visde OPC în căminul Liceului Tehnologic Dacia la parter, dr. Necula.

Pentru  elevii nelegitimaţi    Aviz medical de la medicul de familie cu consemnarea ”CLINIC SANATOS IN MOMENTUL EXAMINARII  pentru participare la probe de aptitudini sportiveNU SUFERA DE BOLI NEUROPSIHICE SI CRONICE .      1.Dosarul va fi completat pe copertă cu numele și prenumele candidatului  inițiala tatălui  exemplu (Gavrilovici M. Ioan-Alexandru)

2.Numarul  de telefon ale candidatului și ale părinților.

3.Disciplina la care susține proba exemplu  ( Înot)

 

Foaia matricolă pt.clasele I-VIII ,elevii declarați admiși, vor aduce  după 3 iulie  2019);

          

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

A ADMITERII IN CLASA a IX-a

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

*    existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

*    susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

*    La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică

imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

 

Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

                 3 APT+ MA

MFA =        

                         4

 

MFA = media finala admitere

APT  = media probelor de  aptitudini

MA   =  media  de admitere(de la Sc.gimnazială) calculată  astfel :  

 

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"
SE POT DEPUNE CERERI SI PENTRU INSCRIEREA  ÎN CLASA A V-A

BAREME pe discipline

 
Atletism.pdf
 

 

 

Pentru a respecta cerințele stabilite în Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea  datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Dacă NU sunteți de acord, vă rugăm să NU continuați navigarea pe această pagină web.

©2012-2019 Design & admin:   PRofVișan Roberto - Cristian