AICI EȘTI PRINTRE CAMPIONI!

   Prima pagină      Admitere 2018-2019

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “VIITORUL” PITEȘTI

Pitești, Str. Nicolae Dobrin Nr.20, Tel./Fax: 0248/216749

www.lpspitesti.ro

ANUNȚĂ:

Concurs de admitere in clasa a IX-a

An scolar 2018

112 locuri

la următoarele ramuri sportive :

Atletism

Handbal fete

Volei fete

Baschet băieti

Fotbal băieți

Inot

Lupte

Judo

Tenis

 


Calendar Admitere 2018.doc

 

ADMITERE 2018

 

                   BAREMELE PENTRU PROBA PRACTICA LE GASITI IN JOSUL PAGINII!       

         

La  înscriere  vă veți  prezenta cu un dosar tip mapa care va conţine următoarele acte,  asezate după cum urmează :

1.anexă la fișa de înscriere pt admitere în cls a IX-a, eliberata de şcoala gimnazială 

2.certificat de naştere -în copie legalizata la notariat

3.buletin de identitate –în copie

4.buletin de identitate  al părinților–în copie

5.fișa medicală de la cabinetul scolar (dosarul medical cu vaccinuri).

6.30 coli xerox

7. plic cu timbru poştal de 1 leu

8. dosare plic sau cu șina

9.copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la un club sportiv). 

10.Elevii legitimati la LPS Viitorul vor prezenta copia carnetului de legitimare cu viza medicala la zi.

      -Elevii legitimați  la alte cluburi (altele decât LPS Viitorul) se vor prezenta la un Cabinet de Medicină   Sportivă,   care le va elibera Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive; la cabinetul de Medicina Sportivă vor prezenta  carnetul de legitimare.

Puteti opta pentru următoarele Cabinete de medicină sportivă:

-la Spitalul Bălcescu-Centrul de Diagnostic, B-dul  I.C. Brătianu, Pitesti: Doctor Georgescu Luminița

sau  la Cabinetul de medicina sportiva Pitesti, str. Nicolae Balcescu nr 114, lângă complexul comercial John, cartier Gavana, dr. Nicola Viorel.

Pentru  elevii nelegitimaţi    Aviz medical de la medicul de familie cu consemnarea ”CLINIC SANATOS IN MOMENTUL EXAMINARII  pentru participare la probe de aptitudini sportiveNU SUFERA DE BOLI NEUROPSIHICE SI CRONICE .      

11. foaia matricolă pt.clasele I-VIII elevii declarați admiși  o vor aduce  în perioada de inscriere  13-17     

iulie 2017:);

           Dosarul  va fi completat pe copertă cu:

- numele si prenumele candidatului, cu inițiala tatălui,

- numărul de telefon personal, precum și al părinților     

- ramura sportivă la care va susține proba.
 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

A ADMITERII IN CLASA a IX-a

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

*    existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

*    susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

*    La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică

imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

 

Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

                 3 APT+ MA

MFA =        

                         4

 

MFA = media finala admitere

APT  = media probelor de  aptitudini

MA   =  media  de admitere(de la Sc.gimnazială) calculată  astfel :  

 

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"
SE POT DEPUNE CERERI SI PENTRU INSCRIEREA  ÎN CLASA A V-A

BAREME pe discipline

 
Atletism.pdf
 

 

©2012-2019

 Design & admin  by:  Prof. Vișan Roberto - Cristian