AICI EȘTI PRINTRE CAMPIONI!

   Prima pagină      Admitere 2017-2018

                     LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “VIITORUL” PITEȘTI
Pitești, Str. Nicolae Dobrin Nr.20, 
Tel./Fax: 0248/216749
www.lpspitesti.ro

ANUNȚĂ:
Concurs de admitere in clasa a IX-a 
An scolar 2017-2018 
112 locuri 
la următoarele ramuri sportive :

Atletism
Handbal fete
Volei fete
Baschet băieti
Fotbal băieți
Inot 
Lupte
Judo
Tenis

Calendar de desfășurare a Probelor de aptitudini :

18-19 mai 2017- Eliberarea anexelor fişelor de înscriere (de la Scolile                              gimnaziale) pentru elevii clasei a VIII-a, care  doresc să participe la probe de aptitudini;  
22 - 23 mai 2017 -  Înscrierea pentru probele de aptitudini 
24 - 27 mai 2017 - Desfăşurarea probelor de aptitudini  
29 mai 2017 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 (In data de  23 mai 2017 se va afișa Programul de desfășurare a probelor )

La  înscriere  vă veți  prezenta cu un dosar tip mapa care va conţine următoarele acte,  asezate după cum urmează :
anexă la fișa de înscriere pt admitere în cls a IX/a, eliberata de şcoala gimnazială  
certificat de naştere -în copie legalizata la notariat
buletin de identitate –în copie
buletin de identitate  al părinților–în copie
fișa medicală de la cabinetul scolar (dosarul medical cu vaccinuri).
30 coli xerox
1 plic cu timbru poştal de 1 leu
2 dosare plic sau cu șina 
copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la un club sportiv).
Elevii legitimați se vor prezenta la un Cabinet de Medicină Sportivă,   care le va elibera Aviz favorabil pentru participare la probele de aptitudini sportive; la cabinetul de Medicina Sportivă vor prezenta  carnetul de legitimare. Puteti opta pentru următoarele Cabinete de medicină sportivă:
- la Spitalul Bălcescu-Centrul de Diagnostic, B-dul  I.C. Brătianu, Pitesti: Doctor Georgescu Luminița
sau  la  Cabinetul de Medicină Sportivă din  Pitești,  str. Zorilor nr.17 vis-a vis   de O.P.C, în  căminul Lic. Tehnologic   Dacia, la parter : Doctor Necula .
Pentru  elevii nelegitimaţi    Aviz medical de la medicul de familie cu consemnarea ”CLINIC SANATOS IN MOMENTUL EXAMINARII  pentru participare la probe de aptitudini sportive.  NU SUFERA DE BOLI NEUROPSIHICE SI CRONICE .      
foaia matricolă pt.clasele I-VIII elevii declarați admiși  o vor aduce  în perioada de inscriere  13-17     
iulie 2017:);
           Dosarul  va fi completat pe copertă cu:
- numele si prenumele candidatului, cu inițiala tatălui, 
- numărul de telefon personal, precum și al părinților     
- ramura sportivă la care va susține proba.

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
A ADMITERII IN CLASA a IX-a

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de : 
existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie; 
susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive . 
La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător. 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). 
Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică
imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini. 
Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

                 3 APT+ MA
MFA =         
                         4

MFA = media finala admitere
APT  = media probelor de  aptitudini
MA   =  media  de admitere(de la Sc.gimnazială) calculată  astfel :   

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:
 
MA = media de admitere;
 
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
 
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"

 

BAREME pe discipline
 
Atletism.pdf
 
Volei.pdf
 

©2012-2016 Design by:  Prof. Vișan Roberto - Cristian  host: www.spatiul.ro