AICI EȘTI PRINTRE CAMPIONI!

   Prima pagina      Admitere 2016-2017

Concurs de admitere În clasa a IX-a

An scolar 2016-2017

112 locuri

la următoarele ramuri sportive :

*     Atletism

*     Handbal fete

*     Volei fete

*     Baschet băieti

*     Fotbal băieți

*     Inot

*     Lupte

*     Judo

*     Tenis

 

¨     Inscrierea va avea loc în perioada: 23-24 mai  2016,orele 9,00-15,30

¨    Probele de aptitudini în perioada : 25- 28 mai   2016

¨    Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini : 30 mai 2016

(In data de  24 mai 2016 se va afișa Programul de desfășurare a probelor )

 

La  înscriere  vă veți prezenta cu un dosar tip mapa care va conţine următoarele acte, 
asezate in ordinea următoare :

1.      anexă la fișa de înscriere pt admitere în cls a IX-a, eliberata de şcoala generală 

2.      certificat de naştere -în copie

3.      buletin de identitate –în copie

4.     buletin de identitate  al părinților–în copie

5.     fișa medicală de la cabinetul școlar (dosarul medical cu vaccinuri).

6.     30 coli xerox

7.      2 plicuri cu timbru poştal de 1 leu

8.      2 dosare plic sau cu șina

9.      copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la un club sportiv).

10. Aviz medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive de la Cabinetul de Medicina Sportivă ( aflat la Spitalul Bălcescu-Centrul de Diagnostic, B-dul  I.C. Brătianu, Pitesti).

     La Cabinetul de medicină sportivă vă veți prezenta în perioada 16-20 mai 2016, cu : 
               - adeverință  medicală de la Medicul de familie            

-     dovada  EKG

                  Elevii legitimați la L.P.S. “Viitorul se vor prezenta  la Cabinetul de    Medicina Sportivă cu carnetul de legitimare;

 

11.  foaia matricolă pt.clasele I-VIII( se va aduce după terminarea cursurilor clasei a VIII-a:);

Dosarul va fi completat pe copertă cu numele si prenumele candidatului, cu inițiala tatălui, telefonul  şi ramura sportivă la care va susține proba.               

         Ex: DAVID   I.  LARISA - telefon 07XX XXX XXX

 sectia Atletism

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

A ADMITERII IN CLASA a IX-a

 

 

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

*   existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

*   susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

*   La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică

imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

 

Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

                 3 APT+ MA

MFA =                                              

                         4

 

MFA = media finala admitere

APT  = media probelor de  aptitudini

MA   = media  de admitere  (de la Sc.generală)calculată  astfel   MA = ABS + 3EN/4


 

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII

EN    = media generală obținută la evaluarea națională

 
Vă așteptăm cu drag.

SUCCES!

©2012-2016 Design by:  Prof. Vișan Roberto - Cristian  host: www.spatiul.ro